معرفی پزشکان و پرسنل مرکز

معرفی اجمالی افراد به همراه تخصص و سوابق کاری ایشان

معرفی پزشکان


دکتر نسرین دادرس
دکتر نسرین دادرس
[ متخصص جراحی زنان و زایمان ]
[ فلوشیپ نازایی ]
  • تجربه کاری یا افتخارات اینجا درج خواهد شد
  • تجربه کاری یا افتخارات اینجا درج خواهد شد

معرفی پرسنل


روشنک رنجبر
خانم روشنک رنجبر
[ کارشناس میکروبیولوژی ]
  • تجربه کاری اینجا درج خواهد شد
هدی مولایی
خانم هدی مولایی
[ کارشناس پرستاری ]
  • تجربه کاری اینجا درج خواهد شد
بیتا کرم دوست
خانم بیتا کرم دوست
[ کارشناس مامائی ]
  • تجربه کاری اینجا درج خواهد شد
مژگان نظامی
خانم مژگان نظامی
[ منشی مرکز ]
  • تجربه کاری اینجا درج خواهد شد
سیلوا درویش پور
خانم سیلوا درویش پور
[ کارشناس مشاوره ]
  • تجربه کاری اینجا درج خواهد شد