ضمن تبریک سال نو، به استحضار بیماران و مراجعین محترم می رسانیم در ایام تعطیلات نوروز پزشک کشیک برای معاینه و انجام آزمایشهای اولیه در این مرکز حضور خواهند داشت.

نظرات برای این دسته بسته است.