فهرست منو

بارداری: هفته به هفته

دوره های بارداری

دوره اول
سه ماهه نخست بارداری

در اولین مرحله، پس از فرایند لقاح و لانه گزینی، نوزاد در ابتدا تنها یک جنین است: دو لایه از سلول هایی که از آن همه ارگان ها و قسمت های مختلف بدن ایجاد خواهند شد. جنین به سرعت در حال رشد بوده و خیلی زود به اندازه یک لوبیا درآمده و به حرکت در می آید. قلب به سرعت ضربان داشته و روده ها در حال شکل گیری هستند. لاله گوش، پلک ها، دهان و بینی نیز در حال شکل گرفتن هستند.

دوره دوم
سه ماهه میانی بارداری

در آغاز سه ماهه دوم، نوزاد در حدود ۸.۸۹ سانتی متر طول و وزن حدود ۴۲.۵ گرم دارد. بسیار کوچک، و دارای اثر انگشت منحصر به فرد. قلب نوزاد روزانه حدود ۲۵ لیتر خون را پمپاژ می کند. بعد از چند هفته، اسکلت کودک شما شروع به سخت شدن می کند.توانایی شنیدن او توسعه پیدا می کند. شما به احتمال زیاد تکانه ها و حرکات نوزاد را احساس خواهید کرد.

دوره سوم
سه ماهه پایانی بارداری

در ابتدای این دوره، نوزادان وزنی حدود ۱ کیلوگرم دارند. آنها می توانند چشم خود را به سرعت باز و بسته کنند. با اضافه شدن وزن، پوست چروکیده نوزاد شروع به صاف شدن می کند. همچنین ناخن دست و پا، موها، رشد نموده و میلیاردها نورون در مغز اضافه می شوند. کودک هفته های پایانی خود را در رحم می گذارند. پس از طی دوره کامل، نوزاد طور متوسط بیش از ۴۸ سانتی متر طول و بیش از ۲.۸ کیلو وزن دارد.

مراحل لقاح تا تولد

ویدیو های آموزشی