فهرست منو

پوشش دوران بارداری

پوشش دوران بارداری

پوشش دوران حاملگی

  • از لباسهای نخی و راحت استفاده کرده و از پوشیدن لباسهای تنگ خودداری کنید .
  • بزرگی سینه ها ممکن است باعث درد شود که استفاده از کرست های مخصوص دوران بارداری باعث کاهش درد خواهد شد .
  • از پوشیدن جوراب های تنگ خودداری کنید .
  • از پوشیدن کفش های پاشنه بلند خودداری نمائید .

 

نکات لباس پوشیدن در دوران بارداری