پوشش دوران بارداری


پوشش دوران حاملگی

  • از لباسهای نخی و راحت استفاده کرده و از پوشیدن لباسهای تنگ خودداری کنید .

  • بزرگی سینه ها ممکن است باعث درد شود که استفاده از کرست های مخصوص دوران بارداری باعث کاهش درد خواهد شد .

  • از پوشیدن جوراب های تنگ خودداری کنید .

  • از پوشیدن کفش های پاشنه بلند خودداری نمائید .