فهرست منو

تخمک کشی یا عمل پانکچر چیست؟

وقتی در طی مراحل آی وی اف داروهای تحریک تخمک گذاری داده شد و آماده سازی فولیکول ها انجام شد سپس طی یک عمل ساده، سبک و کوتاه مدت که معمولاً حدود ۱۵ دقیقه طول می کشد؛ تخمک کشی انجام می گردد.
معمولا این پروسه تحت بی حسی موضعی انجام میشود بنابراین در طول عمل فرد چیزی را احساس نخواهد کرد. لازم به ذکر است که متخصص بیهوشی از داروی آرامبخش داخل وریدی استفاده می کند که در واقع بیهوشی عمومی نیست بلکه باعث می شود که در طی فرآیند کشیدن تخمک ها فرد احساس درد و ناراحتی نداشته باشد.

پزشک از طریق واژن توسط سوزن های ظریف که به دستگاه مکش سبکی متصل هست تحت هدایت سونوگرافی وارد تخمدان ها میشوند و مایع داخل فولیکول ها را که حاوی تخمک هستند را در لوله های آزمایشگاهی مخصوص و استریل میکشد به عبارتی با عمل تخمک کشی  تخمک ها را جمع آوری میکند سپس لوله های حاوی مایع فولیکولی به آزمایشگاه جنین شناسی انتقال داده می‌شوند جایی که در آنجا تخمک ها از داخل مایع فولیکولی جدا میشوند و نهایتا با اضافه شدن اسپرم ها به آنها جنین ها تشکیل میشوند.

پس از عمل تخمک کشی به خصوص در مواردی که تعداد تخمک های برداشت شده از تخمدان ها زیاد باشد، تخمدان ها ورم کرده و فرد احساس درد شدید در ناحیه تخمدان دارد. این عوارض پس از بروز اولین پریود بعد از عمل تخمک کشی از بین خواهد رفت و تخمدان ها به حالت اول برمی گردند.