فهرست منو

یائسگی زودرس

یائسگی زودرس به عدم فعالیت تخمدانها قبل از ۴۰ سالگی اطلاق می گردد . در حدود یک درصد خانم‌ها به یائسگی زودرس مبتلا می شوند خوشبختانه این حالت در بعضی از خانم ها برگشت پذیر بوده و یا سگی به صورت دائمی ایجاد نمی گردد.
منبع اصلی برای ترشح هورمون استروژن در خانم ها تخمدان ها می باشند که بعد از یائسگی ترشح استروژن قطع می گردد. اما در این دوران میزان کم و متغیری از هورمون استروژن در بافت چربی و غده فوق کلیوی ترشح می گردد.

یائسگی پدیده‌ای طبیعی و فیزیولوژیک از زندگی زنان را تشکیل می دهد .ممکن است یائسگی در ذهن بعضی از زنان و مردان پایان زنانگی تعبیر شود و کمی ناامید کننده باشد زیرا می تواند باعث تغییراتی در مسائل جسمی ,عاطفی, روانی ,خانوادگی و حتی اجتماعی برای زنان گردد .بعضی خانم ها در حوزه عاطفی و نحوه ارتباطشان با اطرافیانشان دچار تغییراتی می‌شود داشتن اطلاعات کافی و علمی باعث می شود شما مهارت لازم را برای مدیریت این دوران به دست بیاورید و همانند سایر دوره های طبیعی مانند بلوغ به خوبی بتوانید این دوران را مدیریت کنید و از زندگیتان بیشتر لذت ببرید.